CORP MARKET

VIN VAN CYMRU @ THE CORP MARKET

Where are we? Ble ydym ni?

Our wine shop is based within the Corp Market on Cowbridge Road alongside other small independent businesses. There is a market bar, plenty of seating and food available all day. Outside there is a yard that hosts live music and street food vendors that are open until late. 

The market is easily accessible by public transport and is only a short walk from the city centre. The building is fully accessible including its facilities and is also dog-friendly.

Find more info on the website here.

Mae ein siop win wedi'i leoli tu fewn i farchnad y Corp ar Stryd Cowbridge ynghyd â busnesau bach annibynnol eraill. Mae yna far yn y farchnad, digon o seddi a bwyd ar gael trwy'r dydd. Tu allan mae yna iard sy'n cynnal cerddoriaeth byw a gwerthwyr bwyd stryd sydd ar agor tan hwyr.

Mae'r farchnad yn hawdd i gyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae modd cerdded o ganol y ddinas. Mae gan yr adeilad gyfleusterau cwbl hygyrch ac mae e hefyd yn gi-gyfeillgar.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y wefan yma.

The Corp Market, 188 Cowbridge Rd E, CF5 1GW

What do we do? Beth ydym ni yn gwneud?

We offer a range of wines from all around the world including one of the most extensive Welsh wine selections in the country. We can help you find exactly what you’re looking for whether it’s an easy-drinking after work tipple or a special bottle for the mother in law. 

We also offer monthly on-site wine tastings for those wanting a unique wine experience. Our tastings are fun and casual yet informative events where we taste a number of amazing wines and guide you through the process so you can learn while you sip!

We want people to feel comfortable and confident when choosing, tasting and talking about wine. We’d rather give you the tools to make up your own mind as opposed to telling you what to think. 

Want to learn more about wine? We love talking about grape varieties, winemaking methods and wine producing regions. Just pop in for a chat or book yourself onto one of our monthly wine tastings. Tickets can be bought from our website from the home page. 

Mae gennym ni winoedd o wledydd gwahanol o gwmpas y byd yn cynnwys detholiad arbennig o winoedd o Gymru. Allwn ni helpu chi ffeindio yn union beth chi eisiau, boed e’n botel hawdd-i-yfed i fwynhau ar ôl gwaith neu rhywbeth sbeshal ar gyfer y fam-yng-nghyfraith.

Ni’n cynnal sesiynau blasu gwin misol yn y siop i unrhywun sy’n chwilio am brofiad unugryw. Mae ein sesiynau blasu yn hwyl ac achlysurol ond yn llawn gwybodaeth ble rydym ni’n blasu nifer o winoedd anhugoel ac yn eich arwain trwy’r broses fel eich bod yn gallu dysgu tra’n sipio! 

Ni moin i bobl i deimlo’n gyfforddus a hyderus tra’n dewis, blasu a siarad am win. Mae’n well gennym ni rhoi’r sgiliau i chi wneud penderfyniadau eich hunan yn lle dweud wrthoch chi beth i wneud a sut i ffeddwl.

Ydych chi eisiau dysgu fwy am win? Ni’n dwli siarad am amrywiaethau grawnwin, technegau gwneud gwin ac ardaloedd cynhyrchu gwin. Galwch draw am sgwrs neu arhebwch docyn i gymryd rhan yn un o’n sesiynau blasu misol. Mae tocynnau ar gael ar ein gwefan o’r hafan.

Highlights / Uchafbwyntiau

  • More than 100 bottles of wine from all around the world to choose from / May na 100 o winoedd i ddewis
  • Welsh wines / Gwinoedd o Gymru
  • Monthly guided tastings / Sesiynau blasu gwin misol
  • Private group tastings including hen dos and birthdays / Sesiynau blasu preifat yn cynnwys partïon penblwydd, stag a hen
  • Accessories and gifts / Ategolion ac anrhegion
  • Local delivery and click & collect service / Darpariaeth lleol a clicio & chasglu
  • Fully accessible including facilities & dog-friendly / Marchnad a chyfleusterau cwbl hygyrch a ci-gyfeillgar
  • Close to public transport and within walking distance from the city centre / Agos i drafnidiaeth gyhoeddus ac o ganol y ddinas yn cerdded.